Bestuur

Voorzitter:vacant 
Secretaris:Wilco Leerkessecretariaat@wzcwijhe.nl
Penningmeester:Jasper Kortlidmaatschap@wzcwijhe.nl
LidMieke Bults  
WP SecretarisTom Marsman  
WP Praktische Zaken    Oscar Kruitbos 
LidBert Hemeltjen 
LidElles Groot Koerkamp   

Vergaderdata Bestuur WZC 

7 januari 2019
4 februari 2019
4 maart 2019
1 april 2019
6 mei 2019
3 juni 2019
1 juli 2019
5 augustus 2019 (onder voorbehoud)
2 september 2019


De vergaderingen zijn openbaar. Wanneer je iets wilt bespreken met het bestuur kun je dat vooraf bij de secretaris via e-mail (secretariaat@wzcwijhe.nl) aangeven, zodat hij daar rekening mee kan houden bij het opstellen van de agenda.