Lidmaatschap

WZC kent verschillende lidmaatschappen. De zomerlidmaatschappen voor het jeugdprogramma en het jaarlidmaatschap met of zonder startkaart. 
Wanneer leden deelnemen aan wedstrijden hebben zij een startkaart nodig van de KNZB. 
De kosten van de startkaart staan los van de kosten van het lidmaatschap. 
Daarnaast kent de vereniging ereleden en leden van verdienste.

Overzicht contributie 2024

Contributie KNZB (incl.contributie Kring Overijssel en startvergunning)

Elk lid niet deelnemend aan de wedstrijdsport      € 19,20
Elk lid onder de 12 jaar met startvergunning€ 21,30
Elk lid boven de 12 jaar met startvergunning€ 61,25

Deze contributie wordt in januari geïnd, bij nieuwe leden gelijktijdig met de 1ste contributie-inning.
 

Contributie WZC

 Per jaar:    Per kwartaal: 
Junior leden onder de 12 jaar € 94,00€ 23,50
Junior leden 12 jaar – 15 jaar     € 126,60€ 31,65
Seniorleden vanaf 16 jaar € 180,00€ 45,00


Eénmalige inning:

Jeugdprogramma junior leden  € 60,00 incl. KNZB 

Vragen over lidmaatschap via de contactpagina

Adreswijziging 
Wijzigingen in persoonlijke gegevens (adres, telefoonnummer, IBAN, e-mailadres enz.) van WZC leden dienen doorgegeven te worden aan: Jasper Kort (penningmeester WZC) via lidmaatschap@wzcwijhe.nl