Commissies

Kantinecommissie  - voorzitter Roef Hillebrand
De kantinecommissie regelt de bezetting van de kantine, zorgt voor de voorraad en de schoonmaak van ons mooie clubhuis. In de zomer wordt het clubhuis gebruikt als winkeltje/kiosk voor het zwembad, waar contante betaling en pinnen mogelijk is. 
Alle leden van 16 jaar en ouder worden ingedeeld voor kantinediensten in de zomer. De kantinecommissie maakt elk seizoen een lijst en leden kunnen de voorkeursdata aanleveren. 

We zijn jaarlijks op zoek naar vrijwilligers die door de week de kantine willen bemensen. Indien je hiervoor belangstelling hebt, laat het ons dan weten. Dat kan via het contactformulier op deze website of door contact op te nemen met een van de leden van de kantinecommissie. 

Evenementencommissie  
De evenementencommissie organiseert gezellige activiteiten voor alle leden van de vereniging. Jaarlijks vindt een feestavond plaats en zij organiseren het jeugdkamp in de zomer. 

Geraniumcommissie 
De vereniging heeft extra inkomsten door de jaarlijkse geraniumactie. De leden van de geraniumcommissie zorgen elk jaar voor een goedlopende actie. Alle leden worden ingezet om extra inkomsten voor de vereniging te genereren, dit om de contributie van de vereniging zo laag mogelijk te houden. De inwoners van Wijhe en omstreken zijn inmiddels gewend aan deze actie en wachten elk voorjaar met smart op de mooie geraniums en Spaanse margrieten van de Zwemclub. 

Waterpolocommissie  –  Aanspreekpunt: Tom Marsman
De waterpolocommissie regelt de wedstrijden van de waterpoloteams. De huur van het zwembad en de indeling van de wedstrijden en alle andere zaken die te maken hebben met waterpolo. Ook de klokkersopleiding en indeling worden door de waterpolocommissie ondersteund. 

Toernooicommissie polotoernooi@wzcwijhe.nl   
De toernooicommissie organiseert de eigen toernooien van de vereniging en communiceert de toernooien van andere verenigingen, zodat teams daaraan kunnen deelnemen. Een van de toernooien is het jaarlijkse Spettertoernooi. Hieraan kunnen leden van alle leeftijden en hun familieleden, vrienden of kennissen deelnemen. Het Spettertoernooi is vaak de afsluiting van het zomerzwemseizoen. 

Ledenwerfcommissie
Een vereniging kan niet bestaan zonder leden. De ledenwerfcommissie brengt de zwemclub actief onder de aandacht bij voornamelijk de jeugd. Dit doen ze o.a. door activiteiten te organiseren in het zwembad. De activiteiten worden vaak via de scholen onder de aandacht gebracht. 
Voor de jeugd heeft de zwemclub in de zomer veel mogelijkheden.