Commissies

Kantinecommissie 
De kantinecommissie regelt de bezetting van de kantine, zorgt voor de voorraad en de schoonmaak van ons mooie clubhuis. In de zomer wordt het clubhuis gebruikt als winkeltje/kiosk voor het zwembad, waar contante betaling en pinnen mogelijk is. 
Alle leden van 16 jaar en ouder worden ingedeeld voor kantinediensten in de zomer. De kantinecommissie maakt elk seizoen een lijst en leden kunnen de voorkeursdata aanleveren. 

We zijn jaarlijks op zoek naar vrijwilligers die door de week de kantine willen bemensen. Indien je hiervoor belangstelling hebt, laat het ons dan weten. Dat kan via het contactformulier op deze website of door contact op te nemen met een van de leden van de kantinecommissie. 

Evenementencommissie  
De evenementencommissie organiseert gezellige activiteiten voor alle leden van de vereniging. Jaarlijks vindt een feestavond plaats en zij organiseren het jeugdkamp in de zomer. 

Waterpolocommissie  –  Aanspreekpunt: Tom Marsman
De waterpolocommissie regelt de wedstrijden van de waterpoloteams. De huur van het zwembad en de indeling van de wedstrijden en alle andere zaken die te maken hebben met waterpolo. Ook de klokkersopleiding en indeling worden door de waterpolocommissie ondersteund. 

Toernooicommissie polotoernooi@wzcwijhe.nl   
De toernooicommissie organiseert de eigen toernooien van de vereniging en communiceert de toernooien van andere verenigingen, zodat teams daaraan kunnen deelnemen. 

Ledenwerfcommissie
Een vereniging kan niet bestaan zonder leden. De ledenwerfcommissie brengt de zwemclub actief onder de aandacht bij voornamelijk de jeugd. Dit doen ze o.a. door activiteiten te organiseren in het zwembad. De activiteiten worden vaak via de scholen onder de aandacht gebracht. 
Voor de jeugd heeft de zwemclub in de zomer veel mogelijkheden.