Inschrijfformulier

Ik machtig de Wijhese Zwemclub om de verschuldigde contributie automatisch te incasseren van:

* Het lidmaatschap wordt telkens voor een vol kalenderjaar aangegaan. Beëindiging van het lidmaatschap kan door schriftelijke opzegging voor 1 december van ieder jaar. Elk lid helpt bij de jaarlijkse actie. Elk lid van 16 jaar en ouder draait tweemaal per zomerseizoen een kantinedienst.